O KAMENU

MONTAŽA

Capri
Polaganje dekorativnog kamena je vrlo jednostavno, jer su pojedini kamenčići pričvršćeni na mrežicu i na taj način formiraju ploču.

Kamene ploče pričvrstimo na zid ili pod s elastičnim ljepilom za keramiku. Kod ugradnje potrebno je uzeti u obzir boju kamena, jer se bijeli kamen (Lymra i Alize) uvijek lijepi s bijelim ljepilom, dok se preostale vrste kamena (Rainbow, Beige, Yellow i NocheTravertine, Maxima, Nesos Beige, Black Marble) mogu lijepiti s običnim sivim ljepilom. Prije lijepljenja potrebno je osigurati čistu, ravnu površinu za lijepljenje. Podloga, na koju će se materijal biti zalijepljen, ne smije odstupati. Ugradnja je moguća na: beton, grubu žbuku, finu žbuku, siporex, gipsane ploče... Ne preporučujemo montiranje na ploče od iverala ili drvo, budući da drvo kao materijal potkonstrukcije ima različita istezanja, pa tako s vremenom uzrokuje vidljive razmake između kamenih ploča.

Montaža se vrši jednostavno, jer većina uzoraka ne zahtjeva fugiranje i ljepi se na spoj, ploča uz ploču. Kod montaže je vrlo bitno da je svaka vrsta postavljena u ravnoj liniji, ploče se polažu točno jedna do druge. Ploče su kalibrirane na određenu veličinu i tako ne uzrokuju odstupanja i neprijatan razmak.

Mrežicu na koju su prilijepljeni kamenčići, moguće je prekinuti, iz nje ukloniti svaki kamenčić, obraditi ga ili ga zamijeniti s drugim. Mrežica se može, ako je to potrebno, rezati skalpelom.

Kada postavite nekoliko redova, savjetujemo pregled s udaljenosti od nekoliko koraka od zida. Na taj način iz daljine pregledajte da li su spojevi vidljivi ili ne i da li se koja od postavljenih ploča razlikuje u tonu u odnosu na druge. U slučaju odstupanja u nijansi, koja je samo posljedica utjecaja prirode u procesu formiranja kamena, ploču jednostavno dok je ljepilo još mokro zamijenite drugom sličnog ili istog tona. Kako bi se izbjegli problemi s različitim tonovima, savjetujemo pregled i pripremu materijala prije polaganja. Ploče složite na pod i pregledajte podudaranja.

SAVJET! Montažu kamenih mozaika može obaviti keramičar.

Posebnosti kod montaže su kod uzoraka Garda i Lago. U tom slučaju je potrebno svaku ploču uzdužno prepoloviti i s pomakom postaviti uže trake. Razlog su spojevi, jer se kod nepoštivanja uputa često dogodi da su spojevi vidljivi i nije ih moguće naknadno prikriti.

Rješavanje kuteva:
Za uzorke Roma i Verona su u ponudi završni kutevi. Oni su napravljeni u obliku trake - kamenčići su klesani na dvije strane i zalijepljeni na traku. Kod drugih uzoraka je kutne elemente potrebno izraditi na samom mjestu montaže. Rezanjem pod kotom 45° ili pomakom ploča.
go_top